Afspraak maken?

Oefentherapie Oostland Koperslager 7
2631 RK Nootdorp
015 – 251 20 19
Mail ons!
Routebeschrijving

Kinderoefentherapie

Spelend leren

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond.


De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Als een kind moeite heeft met een van deze vaardigheden, wordt dat een motorisch probleem genoemd.


Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.


Zorgenkindje?

Ouders maken zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet je of je zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.


Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met jouw kind het geval? Dan kunnen jij en je kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.


Misschien herken je in de onderstaande voorbeelden jouw kind!

Dit zijn voorbeelden van licht motorische achterstanden. Bewegen is essentieel in de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen vrolijk huppelen, springen en spelenderwijs van alles ontwikkelen is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen, of zijn angstig als het op spelen aankomt. Daar is gelukkig wat aan te doen. Kinderoefentherapie helpt kinderen met een motorische achterstand en laat ze plezier beleven aan bewegen. En plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.