Afspraak maken?

Oefentherapie Oostland Koperslager 7
2631 RK Nootdorp
015 – 251 20 19
Mail ons!
Routebeschrijving

Privacy

De oefentherapeut gaat zorgvuldig met je gegevens om. Op de registratie van gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing.


Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om je duidelijke informatie te geven over de behandeling. De therapeut zal je informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. Jij als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.


Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over de behandeling. Je hebt recht op inzage in het dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt je de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.


Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat je met de oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jouw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.


Privacy van het dossier

Het dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.


Onderzoek

Als je er bezwaar tegen hebt dat gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kan je dat mededelen aan de oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in het dossier. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in het dossier.