Afspraak maken?

Oefentherapie Oostland Koperslager 7
2631 RK Nootdorp
015 – 251 20 19
Mail ons!
Routebeschrijving

Ronnie Gardiner Methode

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen.


Het doel van de RGM is om zoveel mogelijk gebieden in de hersenen tegelijk aan het werk te zetten. Als men zich hierin traint, dan wordt de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd, worden bestaande neurologische verbindingen versterkt en de aanmaak van nieuwe verbindingen gestimuleerd. Bovendien wordt de aanmaak van neurotransmitters gestimuleerd. Hierdoor kunnen hersenfuncties herstellen/verbeteren, hetgeen onder meer kan leiden tot verbetering van de concentratie, energieniveau, het geheugen, balans en het spraak-, lees- en leervermogen. Ook is de RGM goed voor de stemming van deelnemers, het is intensief én leuk om te doen. RGM geeft velen zelfvertrouwen en het gevoel weer mee te kunnen doen.


Wij bieden RGM zowel individueel als in groepsverband op verschillend niveau aan. De cursussen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van mensen die willen werken aan conditieverbetering van hun brein. Deelnemers bestaan uit mensen die RGM als "healthy ageing" activiteit doen en mensen met een hersenaandoening. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij leer- en concentratie-problemen (dyslexie, dyscalculie en AD(H)D) en bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten.


Mogelijke effecten van RGM

  • Verbetering concentratievermogen
  • Verbetering van de coördinatie
  • Verbetering van motorische vaardigheden
  • Verbetering van het geheugen
  • Een verbeterde lichaamsbalans
  • Verbetering van zowel het spraak- , lees- als leervermogen
  • Toename van zelfvertrouwen
  • Verbetering van stemming, deelnemers worden er vrolijk van
  • Verhoging van het energieniveauronnie gardiner methode


Voor meer informatie: RGM Nederland.